Category Archives: Press releases

Notice of change of company headquarters address

Dear Business Partners We are writing to formally announce a change of address of our company headquarters. From March 22nd 2018, the address of our main office and thereby also our correspondence and invoicing address is at: Whalley s.r.o. Mikulášovická 552 407 78 Velký Šenov Czech Republic The other identification details of the company remain…
Read more

Projekt „Odstranění ekologické zátěže – zpracování analýzy rizik“ registrační číslo „CZ.05.3.24/0.0/0.0/16_044/0004651“

Cílem a výsledkem projektu „Odstranění ekologické zátěže - zpracování analýzy rizik“ registrační číslo „CZ.05.3.24/0.0/0.0/16_044/0004651“ jsou průzkumné práce a zpracování analýzy rizik. Ta komplexně popíše existující a reálná potenciální rizika plynoucí z přítomnosti znečištění, které je způsobeno bývalým olejovým hospodářstvím ve společnosti Whalley s.r.o. ve Velkém Šenově. Na základě posouzení budou stanovena nápravná opatření. Tento projekt…
Read more