Oznámeni o vyhlášení vítězné nabídky k realizaci „Odstranění ekologické zátěže – zpracování analýzy rizik“

Společnost GEOtest a.s. se sídlem v Brně byla na základně předložené nabídky vybrána jako vítěz tendru na realizaci zpracování analýzy formou fyzického průzkumu a následnému vypracování zprávy nutné pro vyhodnocení dalšího postupu. Předmětem této zakázky je realizace průzkumných prací, zpracování analýzy rizik (ohrožení zdraví lidí nebo jednotlivých složek životního prostředí či možné ohrožení v budoucnosti) a stanovení nápravných opatření, která komplexně popíše existující a reálná potencionální rizika plynoucí z přítomnosti znečištění, které je způsobeno bývalým olejovým hospodářstvím ve výrobním areálu společnosti a v jejím okolí včetně poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění zakázky.