Prohlášení – africký mor prasat (AMP)

Naše společnost nezpracovává vepřové maso a tepelně dostatečně nezpracovaných produktů z něj původem z Belgie, Bulharska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Polska nebo Rumunska, tedy států s potvrzeným výskytem AMP v chovech domácích prasat či u volně žijících prasat divokých.

David Němeček, ředitel výrobního závodu VESEKO