Změna právní formy na akciovou společnost k 1.1.2020

Oznámení o dokončení projektu přeměny společnosti WHALLEY s.r.o. na akciovou společnost WHALLEY a.s. s platností od 01.01.2020.

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=351871&typ=PLATNY