O nás

Tovární areál VESEKO se nachází v jedné z nejkrásnějších a nejčistších oblastí České republiky, na okraji národního parku České Švýcarsko. Historie továrny ve Velkém Šenově se začala psát už v roce 1956, kdy v místě odstartovala výroba rybích a později i jiných masových konzerv. Kvůli zvyšování produkce proběhla v letech 2001–2007 generální rekonstrukce celého areálu továrny, výstavba nových výrobních a skladových kapacit a závod byl vybaven moderními technologickými zařízeními. Továrna se tím stala moderní základnou pro potravinářskou výrobu, vybavenou veškerou technickou infrastrukturou a inženýrskými sítěmi. Toto kvalitní zázemí dává možnost neustálým inovacím. Továrna jde s dobou a moderními trendy v oblasti potravinářských a konzervárenských technologií. Konzervárenské výrobky značky VESEKO patří pod společnost Whalley, a.s..

_M7L1297_web_sRGB

Certifikace

IFS_Food_Box

Veseko je držitelem certifikátu IFS a vývozních povolení pro dodávku své produkce na evropské a světové trhy, čímž má zajištěnu možnost vyhovět zákazníkovi jak výrobně, tak i geograficky.

 

IFS certifikát 2023

 

 

Státní veterinární správa udělila certifikát potravinářskému závodu, Whalley a. s. se sídlem ve Velkém Šenově s platností do 31. 12. 2023. Whalley a. s. tímto prokázala, že podnik splňuje požadavky stanovené platnými právními předpisy v oblasti hygieny potravin, a to nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, 853/2004 a souvisejících předpisů.

SVS certifikát 2023

Udržitelnost

Společnost klade maximální důraz na třídění odpadu, recyklaci a čištění odpadních vod. Samotné výrobě pak předchází důkladná kontrola vstupních surovin a pečlivě prověřováni a vybíráni jsou i jejich dodavatelé. Voda použitá při výrobě je čerpána z vlastních hlubinných vrtů, hlubokých více než čtyřicet metrů, které jsou zárukou kvalitní, nekontaminované vody, u níž není třeba dodatečná úprava chlorováním. Výrobní proces je kontrolován nejmodernějším řídicím systémem, jehož úkolem je zajistit, aby výsledné produkty plně odpovídaly všem standardům hygienické praxe masných výrobků. Filozofie naší firmy je následující:

  • naše výrobky jsou vyrobené pouze z recyklovatelných materiálů
  • jednáme ohleduplně k životnímu prostředí a zbytečně ho nepoškozujeme
  • naše výrobky jsou vyráběny za férových podmínek (naši zaměstnanci pracují za těch nejlepších podmínek)

Moderní technika

Výrobní program Whalley a. s. je postaven na strojích význačných světových firem jako jsou sterilizační autoklávy francouzského Lagarde, plnicí linky Dosomat od německého výrobce Waldner, narážky Handtmann, moderní kutry Laska a další. Tyto technologie zaručují 100% dodržení receptur, zpracování ingrediencí a následné dokonalé tepelné opracování (sterilace) našich výrobků. O tuto vyspělou technologii se samozřejmě stará kvalifikovaný a proškolený personál, který zajišťuje bezchybnost a čistotu provozu.

Závěrečná výstupní kontrola výrobků je jedním z nejdůležitějších bodů, na které klade společnost velký důraz. I zde je použita pokročilá technologie, například profesionální rentgeny americké značky Smiths Heimann.

V celém procesu výroby je patrná maximální snaha o dodržení osvědčených receptur, přesné dávkování ingrediencí, zdravotní nezávadnost a důraz na udržování čistoty na všech pracovištích.

Systém HACCP

Firma Whalley a. s. je držitelem systému HACCP neboli Systému analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů (Hazard Analysis and Critical Control Points). Což je systém zajišťující preventivní opatření proti zdravotní závadnosti potravin a pokrmů během všech činností, které souvisejí s výrobou, zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a prodejem konečnému spotřebiteli. Zavedení systému HACCP je povinné u všech výrobců potravin na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin.

HACCP udává nezbytné postupy, sloužící k předejití nebezpečí, která ohrožují zdraví konzumenta ještě předtím, než se mohou projevit.

Expanze našich výrobků na zahraniční trhy

Své výrobky též dovážíme do různých zemí Evropy. Získávají si věhlas u zákazníků na Slovensku, v Polsku, Litvě, Slovinsku, Chorvatsku, Srbsku a Rumunsku.