Cechovní norma

Naše firma vyrábí tři ze svých výrobků dle České cechovní normy.

Česká cechovní norma je norma stanovující kvalitativní parametry dané potraviny. V porovnání s jinými značkami kvalitních potravin, jako například Klasa, cechovní normy stvrzují, že firma vyrábí dle určeného technologického postupu. Na rozdíl například od značky Klasa, kterou může získat více výrobků jednoho druhu vyráběných podle různých receptur, je Cechovní norma napsaná jednoznačně a určuje, co se do daného výrobku má a může použít.

Z normy také vyplývají nadstandardní parametry, kterými se daná potravina liší od jiných srovnatelných potravin uváděných na trh.

VESEKO výrobky vyrobené dle této normy:

 

Certifikát

Bližší informace naleznete na těchto webových stránkách :

www.cechovninormy.cz