Pořízení plnicí linky (21/012/0421b/342/003568)

V současné době naše společnost realizuje projekt:

„Pořízení plnicí linky (21/012/0421b/342/003568)“

Tento projekt je podpořen v rámci Programu rozvoje venkova, který je financován Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_cs).

Cílem projektu pořízení plnící linky na konzervování potravin do skleněných obalů. Součástí projektu je i zřízení podnikové prodejny, která bude zřízena v areálu společnosti, která zkrátí dodavatelský řetězec.

Realizací celé akce dojde k maximální efektivitě výrobního procesu, zvýšení produktivity práce, zefektivnění a optimalizaci současného výrobního procesu, navýšení kapacitních možností a upevnění a posílení pozice firmy na trhu s potravinářskými produkty a tím i udržitelnost stávajících pracovních míst.

Pořízení plnicí linky, Whalley a. s. - PDF