Výroba kvalitních konzervárenských výrobků

23.9.2014, ZBOŽÍ & PRODEJ, str. 44 Produkty

VESEKO

Tovární areál se nachází v jedné z nejkrásnějších a nejčistších oblastí České republiky, na okraji národního parku České Švýcarsko. Historie továrny ve Velkém Šenově se začala psát už v roce 1956, kdy v místě odstartovala výrobu rybích a později masových konzerv. V zájmu zvyšování produkce proběhla v letech 2001-2007 generální rekonstrukce celého areálu továrny, výstavba nových výrobních a skladových kapacit a závod byl vybaven moderními technologickými zařízeními. Továrna VESEKO se tím stala moderní základnou pro potravinářskou výrobu, vybavenou veškerou technickou infrastrukturou a inženýrskými sítěmi.

VESEKO je držitelem certifikátu IFS a vývozních povolení pro možnost dodávek produkce na evropské a světové trhy, čímž má zajištěnu možnost vyhovět zákazníkovi jak výrobně, tak i geograficky.

Společnost klade maximální důraz na třídění odpadu, recyklaci a čištění odpadních vod.

Samotné výrobě pak předchází důkladná kontrola vstupních surovin pracovníky z oddělení jakosti a na základě toho jsou i pečlivě prověřováni a vybíráni spolehliví dodavatelé.

Voda použitá při výrobě je čerpána z vlastních hlubinných vrtů, hlubokých více než čtyřicet metrů, které jsou zárukou kvalitní nekontaminované vody, kde není třeba dodatečná úprava chlorováním. Výrobní proces je kontrolován nejmodernějším řídicím systémem, jehož úkolem je zajistit, aby výsledné produkty plně odpovídaly všem standardům hygienické praxe masných výrobků.

Konzervárenská linka je vybavena takovými stroji význačných firem, jako jsou sterilizační autoklávy francouzského Lagarde, plnicí linky Dodomat německého výrobce Waldner, narážky Handtmann, moderní kutry Laska a další. Tyto technologie zaručují 100% dodržení receptur a zpracování ingrediencí a následné tepelné opracování (sterilaci) výrobků. O tuto vyspělou technologii se samozřejmě stará kvalifikovaný a proškolený personál, který zajišťuje bezchybnost a čistotu provozu. Závěrečná výstupní kontrola výrobků je jedním z nejdůležitějších bodů, na které klade společnost velký důraz. I zde je použita pokročilá technologie, prezentovaná například profesionálními rentgeny Smiths Heimann USA.

V celém procesu výroby je patrná maximální snaha o dodržení osvědčených receptur, přesné dávkování ingrediencí, zdravotní nezávadnost a důraz na udržování čistoty na všech pracovištích.

Údaje o výrobním závodě: Celková výměra pozemků: 17 164 m2 Z toho zastavěná plocha: 6425 m2 (včetně nádvoří) Plocha pozemků připravených pro expanzi: 3500 m2 Celková užitná podlahová plocha objektů: 4900 m2