Monthly Archives: Říjen 2017

Oznámeni o vyhlášení vítězné nabídky k realizaci „Odstranění ekologické zátěže – zpracování analýzy rizik“

Společnost GEOtest a.s. se sídlem v Brně byla na základně předložené nabídky vybrána jako vítěz tendru na realizaci zpracování analýzy formou fyzického průzkumu a následnému vypracování zprávy nutné pro vyhodnocení dalšího postupu. Předmětem této zakázky je realizace průzkumných prací, zpracování analýzy rizik (ohrožení zdraví lidí nebo jednotlivých složek životního prostředí či možné ohrožení v budoucnosti) a…
Čtěte více

Projekt „Odstranění ekologické zátěže – zpracování analýzy rizik“ registrační číslo „CZ.05.3.24/0.0/0.0/16_044/0004651“

Cílem a výsledkem projektu „Odstranění ekologické zátěže - zpracování analýzy rizik“ registrační číslo „CZ.05.3.24/0.0/0.0/16_044/0004651“ jsou průzkumné práce a zpracování analýzy rizik. Ta komplexně popíše existující a reálná potenciální rizika plynoucí z přítomnosti znečištění, které je způsobeno bývalým olejovým hospodářstvím ve společnosti Whalley s.r.o. ve Velkém Šenově. Na základě posouzení budou stanovena nápravná opatření. Tento projekt…
Čtěte více

Rozšíření výroby o produkci sterilovaných produktů v ALU dózách

Společnost Whalley s.r.o. rozšiřuje portfolio výrobků ze své produkce o výrobu potravin v ALU obalech, za tímto účelem byla v závodě Velký Šenov instalována nová výrobní linka. Jedná se o variabilní výrobní zařízení typu Dosomat německého výrobce spol. Waldner včetně potřebných periférií jako míchací centrum či systém pásové dopravy a ukládání polotovarů, připravené po odpovídajícím seřízení plnit…
Čtěte více