Zahájení projektu „Velký Šenov, WHALLEY s.r.o., projekt sanace“ registrační číslo „CZ.05.3.24/0.0/0.0/18_099/0010901“ s cílem odstranění staré ekologické zátěže a eliminace možnosti kontaminace životního prostředí.